Menu Filter

Ik ben mede-eigenaar van een goed. Ben ik verplicht in onverdeeldheid te blijven?

Onverdeeldheid houdt in dat er aan de zaak, of bijvoorbeeld een nalatenschap, materieel niets verandert. Het eigendomsrecht op de zaak daarentegen,…

Lees meer →

Zondvloed zorgt voor schade op recent gezaaide akkers

Verspreid over Vlaanderen is het water tussen vrijdagavond en maandagnacht met bakken uit de hemel gevallen. De Limburgse gemeente Riemst…

Lees meer →

15% van agrarisch gebied wordt niet-agrarisch benut

Naar schatting 80 procent van de Europese bevolking zal tegen 2020 in de stad wonen. Hierdoor wordt het belang van…

Lees meer →

Informatie over onroerende voorheffing

Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing Op basis van het kadastraal inkomen berekent men de onroerende voorheffing (ov). Hoe lager je…

Lees meer →

Reserve boscompensatiefonds tegen 2019 weggewerkt

De Vlaamse regering gaat de historisch gegroeide reserve van 7,8 miljoen euro bij het Boscompensatiefonds wegwerken. Dat gebeurt stapsgewijs tot…

Lees meer →

Wie betaalt de Planbatenheffing in Vlaanderen?

0:00 Play Pauze Stop Planbatenheffing, belasting op de meerwaarde van de grond na bestemmingswijziging. De planbatenheffing is een belasting op…

Lees meer →

De Oostkustpolder en polderbelasting

Historiek De vroegste inpolderingen van de Zwinschorren zijn te dateren omstreeks de eerste helft van de 11° eeuw . Deze…

Lees meer →

Zijn bomen roerende of onroerende goederen?

Zijn bomen roerende of onroerende goederen? In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. Onroerende goederen…

Lees meer →