Menu Filter
Filter Landbouwgronden
  • Oppervlakte:
   8189 m2
  • Prijs:
   € 3148

  GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Patrynen Kuil, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0670AP0000, met een oppervlakte van zeventig centiare (70 ca). STAD TONGEREN, vijftiende afdeling, deelgemeente LAUW Een perceel landbouwgrond gelegen Aen Macoene Staek, gek [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   5114 m2
  • Prijs:
   € 12785

  STAD TONGEREN, zestiende afdeling, deelgemeente WIDOOIE Een perceel landbouwgrond gelegen Het Hoog Veld, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0465CP0000, met een oppervlakte van éénenvijftig are veertien centiare (51 a 14 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zesendertig euro (€ 36,00). De verkoop gebeur [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   1056 m2
  • Prijs:
   € 2640

  GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Flieken Berg, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0566BP0000, met een oppervlakte van tien are zesenvijftig centiare (10 a 56 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zeven euro (€ 7,00). De verkoop gebeurt door inschrij [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   4482 m2
  • Prijs:
   € 11205

  GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Rosendael, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie C, nummer 0044EP0000, met een oppervlakte van vierenveertig are tweeëntachtig centiare (44 a 82 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: éénendertig euro (€ 31,00). De verkoop gebe [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   1979 m2
  • Prijs:
   € 4948

  GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Heidel, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0088AP0000, met een oppervlakte van negentien are negenenzeventig centiare (19 a 79 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: veertien euro (€ 14,00). De verkoop gebeurt door in [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   15858 m2
  • Prijs overeen te komen
  • Prijs:
   € 0

  Een blok van 1ha58a58ca landbouwgrond bestaande uit zes percelen gelegen te Heers, negende afdeling, Horpmaal, sectie C nummers 232B, 233B, 234B, 235A, 236A en 237C. De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notaris Katharina PRAGT te Tongeren, [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   5030 m2
  • Prijs:
   € 12575

  GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Hins Dael, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0478AP0000, met een oppervlakte van vijftig are dertig centiare (50 a 30 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfendertig euro (€ 35,00). De verkoop gebeurt door inschr [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   32249 m2
  • Prijs:
   € 80623

  GEMEENTE HEERS, negende afdeling, deelgemeente HORPMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Het Horne Veld, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0192AP0000, met een oppervlakte van drie hectare tweeëntwintig are negenenveertig centiare (3 ha 22 a 49 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweehonderd achtentwintig [...]

  Bekijk details Toon op kaart
  • Oppervlakte:
   2651 m2
  • Prijs:
   € 6627.50

  GEMEENTE HEERS, tiende afdeling, deelgemeente VECHMAAL Een perceel landbouwgrond gelegen Hins Dael, gekadastreerd volgens recent kadastraal uittreksel sectie B, nummer 0472BP0000, met een oppervlakte van zesentwintig are éénenvijftig centiare (26 a 51 ca). Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: achttien euro (€ 18,00). De verkoop gebeurt do [...]

  Bekijk details Toon op kaart