Menu Filter

Taxaties

De waarde van landbouwgrond is aanzienlijk gestegen in de laatste 5 jaar.

Het aantal landbouwbedrijven en hun economische gewicht dalen jaar na jaar, maar voor de prijs van de landbouwgronden geldt het…

Lees meer →

De waarde van landbouwgrond

Wat is de juiste waarde van een perceel landbouwgrond? In tegenstelling tot bouwgrond zijn er geen gemiddelde prijzen per vierkante meter voorhanden…

Lees meer →

Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald

Voorbeeld van een taxatierapport of waardebepaling van landbouwgrond. Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald? Deze zijn afhankelijk van verschillende…

Lees meer →

Prijs landbouwgrond in België in 10 jaar verdrievoudigd

In België wordt ongeveer 50 procent van het grondgebied gebruikt voor landbouwdoeleinden. Jaar na jaar stijgt echter de verstedelijking in…

Lees meer →

Wat is het verschil tussen “loopbaanpacht” en “lange pacht”

Wat is een “loopbaanpacht”? Artikel 8,§ 3  van de Pachtwet stelt dat in afwijking van artikel 4 de partijen een…

Lees meer →

Hoeveel landbouwgrond per Vlaming is er nodig?

Is Vlaanderen zelfvoorzienend in zijn voedselproductie? Zijn we (te) afhankelijk van voedsel uit anderen landen? Met andere woorden: is er…

Lees meer →

Hoe wordt de pachtprijs van een stuk landbouwgrond bepaald?

Soms lijkt het of pachtprijzen een goed bewaard geheim zijn. Toch zijn er officiële rekenmodellen om de pachtprijs van een…

Lees meer →

Nu landbouwgrond verkopen? Of beter wachten?

Je hoort het geregeld in het nieuws: de prijs van landbouwgrond gaat wereldwijd de hoogte in. Landbouwgrond wordt gezien als…

Lees meer →