Menu Filter

Nieuws

“Investeerders kunnen meer betekenen voor landbouwers”

Het invloedrijke Britse weekblad The Economist zoekt uit waarom investeerders nog niet massaal hun oog hebben laten vallen op de…

Lees meer →

Leven als boer in Frankrijk?

1) Grondprijzen Frankrijk Gemiddelde grondprijzen 2010 – 2012 (driejaarlijks gemiddelde) Nationaal gemiddelde 2010 – 2012: 5 350 € / ha…

Lees meer →

Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald

Voorbeeld van een taxatierapport of waardebepaling van landbouwgrond. Hoe wordt de prijs van landbouwgrond bepaald? Deze zijn afhankelijk van verschillende…

Lees meer →

Prijs landbouwgrond in België in 10 jaar verdrievoudigd

In België wordt ongeveer 50 procent van het grondgebied gebruikt voor landbouwdoeleinden. Jaar na jaar stijgt echter de verstedelijking in…

Lees meer →

Wat is het verschil tussen “loopbaanpacht” en “lange pacht”

Wat is een “loopbaanpacht”? Artikel 8,§ 3  van de Pachtwet stelt dat in afwijking van artikel 4 de partijen een…

Lees meer →

Limburgse boeren hebben 39% van hun grond in eigendom

De 3.000 Limburgse landbouwbedrijven gebruiken samen bijna 90.000 hectare grond, wat overeenkomt met ongeveer 37 procent van de oppervlakte van…

Lees meer →

Paardenhouderij hengelt naar uitbreiding van Pachtwet!

Het Vlaams Paardenloket reageert namens de paardenhouderij verheugd op het nieuwe regeerakkoord. Daarin krijgt de sector erkenning als recreatieve en…

Lees meer →

Hoeveel landbouwgrond per Vlaming is er nodig?

Is Vlaanderen zelfvoorzienend in zijn voedselproductie? Zijn we (te) afhankelijk van voedsel uit anderen landen? Met andere woorden: is er…

Lees meer →