Menu Filter

Kopen

Prijs landbouwgrond in België in 10 jaar verdrievoudigd

In België wordt ongeveer 50 procent van het grondgebied gebruikt voor landbouwdoeleinden. Jaar na jaar stijgt echter de verstedelijking in…

Lees meer →

Wat is het verschil tussen “loopbaanpacht” en “lange pacht”

Wat is een “loopbaanpacht”? Artikel 8,§ 3  van de Pachtwet stelt dat in afwijking van artikel 4 de partijen een…

Lees meer →

Hoeveel landbouwgrond per Vlaming is er nodig?

Is Vlaanderen zelfvoorzienend in zijn voedselproductie? Zijn we (te) afhankelijk van voedsel uit anderen landen? Met andere woorden: is er…

Lees meer →

Hoe wordt de pachtprijs van een stuk landbouwgrond bepaald?

Soms lijkt het of pachtprijzen een goed bewaard geheim zijn. Toch zijn er officiële rekenmodellen om de pachtprijs van een…

Lees meer →

Waarom is landbouwgrond kopen interessant?

Waarom is landbouwgrond kopen interessant?

Waarom is landbouwgrond kopen interessant? Dat mensen hun geld investeren in bouwgrond, is bekend. Meer en meer komt ook landbouwgrond…

Lees meer →

Wat is seizoenspacht?

In dit artikel bespreken we de seizoenspacht maar ook het cultuurcontract. Beide zijn een overeenkomst die minder dan één jaar…

Lees meer →

Wat is de waarde van landbouwgrond in Vlaanderen?

Wat is de waarde van landbouwgrond in Vlaanderen?

Wat is de waarde van landbouwgrond?  Wat is een stuk akkerland of weide waard? Vraag eens rond en je krijgt…

Lees meer →