Menu Filter

LANDBOUWGROND TE KOOP MEDEDINGINGSPROCEDURE Biedingen onder gesloten omslag

Maesboven, Klein-Gelmen (Heers)

  • Oppervlakte:
    3888 m2
  • Prijs overeen te komen
  • Prijs:
    € 9.720

GEMEENTE HEERS, zevende afdeling, deelgemeente KLEIN-GELMEN

Een perceel landbouwgrond gelegen Maesboven, gekend volgens kadaster sectie A, nummer 0277AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 38a 88ca.

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag.  Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 8 JULI 2022 om 11.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 14 JULI 2022 om 15.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.  De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent.  Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief.  Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

De vermelde prijs  is de instelprijs.

Meer info op www.notarishougaerts.be