Menu Filter

landbouwgrond te koop mededingingsprocedure bieding onder gesloten omslag

Zammele Kerke Veld, Vliermaal

  • Oppervlakte:
    3287 m2
  • Prijs overeen te komen
  • Prijs:
    € 16000

GEMEENTE KORTESSEM, vierde afdeling, deelgemeente VLIERMAAL

Een perceel grond gelegen Zammele Kerke Veld, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie G, nummer 0345AP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van tweeëndertig are zevenentachtig centiare (32 a 87 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: vijfendertig euro (€ 35,00).

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag.  Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 24 JUNI 2024 om 11.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 27 JUNI 2024 om 14.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.  De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent.  Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief, uiterlijk binnen de acht dagen na de opening van de inschrijvingen.  Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

De vermelde prijs is de instelprijs.

Meer info op www.nothp.be