Menu Filter

landbouwgrond te koop mededingingsprocedure bieding onder gesloten omslag

Breedgahe Veld, Guigoven

  • Oppervlakte:
    9154 m2
  • Prijs overeen te komen
  • Prijs:
    € 46000

GEMEENTE KORTESSEM, vijfde afdeling, deelgemeente GUIGOVEN

Een perceel landbouwgrond gelegen Breedgahe Veld, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 0674DP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van éénennegentig are vierenvijftig centiare (91 a 54 ca).
Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zevenenveertig euro (€ 47,00).

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag.  Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 24 JUNI 2024 om 11.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 27 JUNI 2024 om 14.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.  De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent.  Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden volgens de voorschriften van de pachtwet per aangetekende brief, uiterlijk binnen de acht dagen na de opening van de inschrijvingen.  Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt volgens de voorschriften van de pachtwet, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

De vermelde prijs is de instelprijs.

Meer info op www.nothp.be