Menu Filter

Weiland – 2550 – KONTICH (WAARLOOS), omgeving Nonnenbos Twee aaneenpassende percelen landbouwgrond, in gebruik als teeltgronden

Nonnenbos

  • Oppervlakte:
    5028 m2
  • Prijs:
    € 60336
  1. Kadastrale gegevens: Kadastraal bekend als 3° afdeling, sectie A, nummer 142/B en 155/E.  Oppervlakte: 2.517m2 + 2.511 m2 = 5.028 m2.
  2. Beschrijving van het te waarderen perceel: Twee aaneenpassende percelen landbouwgrond.  De percelen zijn niet verpacht.
  3. Ligging en stedenbouw: Gelegen in een landelijke omgeving buiten het centrum.  Percelen gelegen vlakbij de E19.
  4. De percelen palen niet aan de openbare weg; achterin gelegen percelen enkel toegankelijk via servitudewegen.