Menu Filter

PERCEEL WOESTE GROND TE KOOP VIA MEDEDINGINGSPROCEDURE

Merebeemd - 3700 Henis

  • Oppervlakte:
    2747 m2
  • Prijs overeen te komen
  • Prijs:
    € 4800

PERCEEL 0077AP0000
STAD TONGEREN – vijfde afdeling – HENIS
Een perceel woeste grond gelegen te 3700 Tongeren, ter plaatse genaamd “Over Minveld”. Volgens recent kadastraal uittreksel gekend sectie B, nummer 0077AP0000 met een oppervlakte van zevenentwintig are zevenenveertig centiare (27a47ca).
Dit perceel is gelegen in agrarisch gebied en deels in natuurgebied en is gedeeltelijk gelegen in een VEN Gebied.
Dit perceel is niet verpacht.
De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag, met een startprijs van vierduizend achthonderd euro (€ 4.800,00). Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notaris Katharina PRAGT te Tongeren, Koninksemsteenweg 190, uiterlijk op 30 mei 2022 om 9.30 uur.
De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 30 mei 2022 om 10.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper.
De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.

Voor meer informatie over het perceel en de wijze van verkoop verwijzen wij naar www.notarispragt.be.

David Laenen

Tekoopstellingen

Notariaat Pragt