Menu Filter

Perceel bos te Hoeselt (Sint-Huibrechts-Hern) Spechtstraat. Vrij van pacht.

Hoeselt (St-Huibrechts-Hern), Spechtstraat

  • Oppervlakte:
    150 m2
  • Prijs:
    € 300

Het betreft het perceel gelegen ter plaatse genaamd ‘Het Distelveld’, gekadastreerd sectie B nummer 755A.
VERKOOP DOOR INSCHRIJVING ONDER GESLOTEN OMSLAG
De instelprijs bedraagt € 300,-. De inschrijving dient te gebeuren onder gesloten omslag, die aan Notaris Rembert VAN BAEL, Graanmarkt 1, 3700 Tongeren, tijdens de kantooruren, uiterlijk op 21 december 2021, om 11.30 uur, bezorgd dient te worden tegen ontvangstbewijs; het kantoor is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 u tot 12.30 u en van 14.00 u tot 18.30 u; op dinsdag van 09.00 u tot 12.30 u en van 14.00 u tot 19.00 u; op vrijdag van 09.00 u tot 13.00 u. Een model van inschrijving kan bekomen worden op het kantoor van Notaris VAN BAEL. Inschrijvingen dienen onvoorwaardelijk te zijn en uitgebracht te worden zonder opschortende voorwaarden. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld. Op 21 december 2021 om 11.45 uur worden de gesloten omslagen met de inschrijvingen opengemaakt op het kantoor van Notaris VAN BAEL, in aanwezigheid van de vertegenwoordiger van de verkoper. Meer info vindt u op www.notarisvanbael.be.

Rembert VAN BAEL

Notaris