Menu Filter

perceel akkerland te koop te Veurne akkerland gelegen Zoutenaaiestraat Veurne, vrij van huur en pacht

veurne

  • Oppervlakte:
    20261 m2
  • Vaste prijs
  • Prijs:
    € 121059

perceel akkerland met een oppervlakte van 20261.

gelegen Veurne, Zoutenaaiestraat

vrij van pacht

kadastrale gegevens:  38029 Veurne 7 afd/Zoutenaaie/sectie A/ perceel 0051AP0000