Menu Filter

OPROEP TOT BIEDINGEN Landbouwgrond te koop via mededingingsprocedure

Hoogboschveld Millen

  • Oppervlakte:
    2106 m2
  • Prijs:
    € 9500

Gemeente Riemst – Achtste Afdeling (Millen)

Een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse genaamd “Aen de Heere Straet”, gekadastreerd of het geweest, volgens kadaster sectie A, nummer 0029BP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van eenentwintig aren zes centiaren (21a 6ca).

Het perceel is vrij van pacht en gedeeltelijk gelegen in mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
Gvg, Ag, Gmo, Gvkr, Gvv.

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag.  Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notarissen HOUGAERTS & PEYLS te Tongeren, Sint-Maternuswal 1, uiterlijk op 11 FEBRUARI 2022 om 16.00 uur. De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 15 FEBRUARI 2022 om 15.00 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.

De vermelde prijs is de instelprijs.

Meer info op www.notarishougaerts.be