Menu Filter

Oproep tot biedingen Verpachte landbouwgrond te koop via mededingingsprocedure

Heidel, Vechmaal

  • Oppervlakte:
    990 m2
  • Prijs:
    € 2.475

GEMEENTE HEERS – tiende afdeling – Vechmaal 

Een bouwland, gelegen op en met grond, “Heidel”, volgens titel en huidig kadaster, sectie B, nummer 90A P0000, met een oppervlakte van negen are negentig centiare (9a 90ca).  Kadastraal inkomen: zeven euro (€ 7,00)

De verkoop gebeurt door inschrijving onder gesloten omslag. Elke inschrijving dient tegen ontvangstbewijs te worden overhandigd op het kantoor van notaris Jean-Marie Thijs te Tongeren, Luikersteenweg 265, uiterlijk op 17 december 2021 om 12.30 uur.

De inschrijvingen zullen worden geopend door de notaris op 21 december 2021 om 14 uur OP HET KANTOOR VAN DE NOTARIS in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van de verkoper. De inschrijvingen dienen te gebeuren tegen een vaste prijs voor het gehele goed en voor elk perceel afzonderlijk, tenzij ze uitdrukkelijk in massa werden te koop gesteld, zonder opschortende voorwaarde van de zijde van de inschrijver.  De verkoop gebeurt onder de opschortende voorwaarde dat de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent.  Zodra de hoogste inschrijving bekend is, zal de notaris het recht van voorkoop aan de pachter aanbieden middels kennisgeving van een ontwerp van de akte opgesteld onder de opschortende voorwaarde van niet-uitoefening van het recht van voorkoop.  Als de pachter zijn recht van voorkoop niet uitoefent of niet overdraagt binnen de maand na kennisgeving van het ontwerp van de akte, zal de notaris de hoogste inschrijver uitnodigen voor het verlijden van de verkoopakte.

De vermelde prijs is de instelprijs.

Voor meer info: www.notaris-thijs.be