Menu Filter

OPENBARE VERKOOP LANDBOUWGROND – Fysiek Landbouwgrond te koop

Tussen Twee Broek, Vreren/Tongeren

  • Oppervlakte:
    9020 m2
  • Prijs:
    € 47.35500

STAD TONGEREN – twaalfde afdeling/ deelgemeente VREREN

Een perceel landbouwgrond gelegen ter plaatse “Tussen Twee Broek”, gekend volgens kadaster onder sectie A, nummer 0198CP0000, met een oppervlakte volgens kadaster van 90a 20ca.

Gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

INSTELPRIJS: zevenenveertigduizend driehonderd vijfenvijftig euro (€ 47.355,00);

Het perceel is verpacht.
P-score A.

GvG, Gvv, LwAg, Gmo, Vkr.

Meer info op www.nothp.be