Menu Filter

Mooi perceel akkerland te Wachtebeke

Wachtebeke

Dit aanbod betreft een mooi perceel akkerland te Wachtebeke:

Oppervlakte: 1 ha 00 a 37 ca
Bestemming: landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Huidig gebruik: akkerland
Bodemtype: nat klei – matig nat lichte zandleem
Erfgoed: relict
Overstromingsgevoelig: grotendeels mogelijk overstromingsgevoelig
Natura 2000: geen habitat- of vogelrichtlijngebied
Ontsluiting: bereikbaar via een recht van doorgang
Vlaamse Hydrografische atlas: geklasseerde waterloop 3de categorie langs het perceel

Als pluspunt is dit perceel volledig vrij van pacht.

Interesse? Contacteer ons op het nummer 050/70 80 80.