Menu Filter

Mooi perceel akkerland te Ravels

Ravels

Dit aanbod betreft een mooie blok akkerland van 5,93 ha, vrij van pacht, gelegen te Ravels:

Oppervlakte: 5 ha 93 a 02 ca
Bestemming: landschappelijk waardevol agrarisch gebied, herbevestigd
Huidig gebruik: akkerland
Bodemtype: matig nat tot nat zand
Erfgoed: geen vaststelling
Overstromingsgevoelig: neen
Natura 2000: vogelrichtlijngebied
Recht van voorkoop: neen
Ontsluiting: ligt langs de openbare weg

Als pluspunt is het perceel volledig gedraineerd.

Contacteer ons bij interesse op het nummer 03/207 08 09!