Menu Filter

Landbouwgrond te Horebeke

Horebeke

Dit aanbod betreft een perceel landbouwgrond te Horebeke:

Oppervlakte: 35 a 60 ca
Bestemming: agrarisch gebied
Huidig gebruik: weide
Bodemtype: droog leem
Erfgoed: relict
Overstromingsgevoelig: deels mogelijk overstromingsgevoelig
Natura 2000: geen habitat- of vogelrichtlijngebied
Ontsluiting: bereikbaar via een recht van doorgang

Deze weide is vrij van pacht!