Menu Filter

Landbouwgrond gelegen Linkhoutstraat

Linkhoutstraat 341

  • Oppervlakte:
    13294 m2
  • Vaste prijs
  • Prijs:
    € 93000

Landbouwgrond (landschappelijk waardevolle agrarische gebieden) gelegen Linkhoutstraat achter huisnummer 341, gekadastreerd wijk A nummers 103KP0000, 103LP0000 en 103NP0000 , totaal 1ha32a94ca.

 

Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied enkel strookje achteraan gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied. Geen dagvaarding. Blanco bodemattest.

VRIJ VAN PACHT !!! (na oogst bestaande teelt)

Gewestplan:  landschappelijk waardevolle agrarische gebieden

Meer info/contact: hanne.ghys@notarisgeerinckx.be of 016/56.63.61

 VRAAGPRIJS: €7/m²