Menu Filter

Landbouwgrond nabij het fort van LIER. 3percelen, pachtvrij, sinds jaren weidegrond.

aarschotsesteenweg,lier

  • Oppervlakte:
    30489 m2
  • Vaste prijs
  • Prijs:
    € 190000
TE BESPREKEN VIA NOTARIS PEETERS KATHLEEN TE BERLAAR.

TE KOOP LANDBOUWGROND OP GRONDGEBIED DRIEPIKKEL BESTAANDE UIT DRIE AANPALENDE PERCELEN; BESTAANDE UIT:

PERCEEL 1, KADASTER 12392C0562  GROOT 18032 M²?,PERCEEL 2, KADASTER 12392C0547  GROOT 7410 M²,PERCEEL 2, KADASTER 12392C0548  GROOT 5047 M²

TOTAAL 30489M² GROOT, RUSTIG GELEGEN, VOORZIEN VAN EEN BETONPLATEN KOT VOOR DIEREN, DRINKWATER PUT AANWEZIG, NAAST EEN BEEK. ALTIJD GRONDWATER BESCHIKBAAR. RUSTIG GELEGEN, NAAST DE BEBOSSING VAN HET FORT EN NAAST EEN AANGEPLANT BOS. IDEAAL VOOR PAARDENLIEFHEBBERS.

TE KOOP IN 1 BLOK NIET OPDEELBAAR.