Menu Filter

Goed gelegen bouwland te koop thv Hertevelden, Arendonk. Mooi verpacht perceel bouwland gelegen aan de Duvelstraat te Arendonk; aanpalend pachtvrij weiland eveneens te koop.

duvelstraat, arendonk

  • Oppervlakte:
    7948 m2
  • Vaste prijs
  • Prijs:
    € 63000

Perceel kadastraal gekend onder nr 13001B0246/00A000, gelegen in gebied met ‘natte zand- en lemig-zandgronden met diep anthropogene humus A horizont’ (databank ondergrond Vlaanderen)

KI 27,00 €

het perceel wordt sinds vele jaren bebouwd met maïs.

het aanpalende (ingesloten) weiland (kadastraal 13001B0244/00A000 is vrij van pacht, en eveneens te koop (zie desbetreffende aankondiging): indien dit een andere eigenaar heeft dan is het alleen bereikbaar via de servitudestrook op dit perceel (zie afbeeldingen)

de huidige 9-jarige pachtperiode loopt tot 2027.

 

 

 

Stephan Vanderputte