Menu Filter

Moerkerke

  • Prijs:
    € 265000.00

Grote blok weides gelegen te Damme – Moerkerke.
Damme / Afd6/ Moerkerke
sectie D
Percelen 423, 424, 426, 429, 430, 431
Vrij van pacht eind 2024
Kadastrale oppervlakte van 4ha40a60ca.
Gelegen in agrarisch gebied